MY MENU

Photoelectric Beam

Photoelectric Beam

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจำนวนมากที่มั่นใจในคุณภาพสินค้า การติดตั้ง การให้บริการก่อน และหลังการขายกับระบบคุณภาพสูงสุดของ Complexion ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมย ม่านแสงอินฟราเรด รั้วแสงอินฟราเรด เซนเซอร์ไฟอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประตูรั้วรีโมท

หัวข้อ
IR-1000ExL-B : Retro-Reflective Photo electric Beam Sensor
เนื้อหาIR-1000ExL-B : Retro-Reflective Photo electric Beam Sensor

สวิทช์แสงอินฟราเรดขนาดระยะไกล 10 เมตร แบบลำแสงเดี่ยว มีตัวส่ง (Emitter) และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน และใช้แผ่นสะท้อนแสง(Reflector) ในการสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับมายังตัวรับ หากมีวัตถุใดๆ มาบดบังแสงอินฟราเรด ตัวรับก็จะไม่ได้รับแสงอินฟราเรด นำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เซนเซอร์ป้องกันสำหรับประตูรั้วรีโมท

หลักการทำงาน : ใช้การสะท้อนแสงโดยแผ่นสะท้อน (Reflector) และมีตัวส่ง (Emitter) และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน หากมีวัตถุใดๆ     

Mounting Bracket เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แล้ว สามารถปรับมุมก้มเงยได้อีก 

ทำให้เมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อนลักษณะกลม ยิ่งทำให้การหามุมสะท้อนที่ดีที่สุดทำได้ง่ายมากขึ้นRR-80 แผ่นสะท้อนขนาด 80 มม. มีมุมกระจกสะท้อนหัน ไปในทิศทางแตกต่างกันจำนวนมาก 

และออกแบบมีลักษณะกลม สามา รถหมุนได้รอบตัว สามารถหาตำแหน่งสะท้อนได้ง่าย


สวิทช์แสงอินฟราเรดขนาดระยะไกล 10 เมตร แบบลำแสงเดี่ยว มีตัวส่ง (Emitter) 

และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน และใช้แผ่นสะท้อนแสง(Reflector) 

ในการสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับมายังตัวรับ หากมีวัตถุใดๆ มาบดบังแสงอินฟราเรด

ตัวรับก็จะไม่ได้รับแสงอินฟราเรด นำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น 

เซนเซอร์ป้องกันสำหรับประตูรั้วรีโมท


IR-1000ExL-B เหมาะสำหรับ

งานประตูรั้วรีโมท

เป็นเซนเซอร์สำหรับป้องกันประตูวิ่งชนสิ่งกีดขวาง เช่น - รถ คน สิ่งของที่ขวางประตู 

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยการติดตั้งต้องสกัดพื้น ทำลายพื้นเดิม 

ตัดปัญหาความเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องกังวลว่าติดตั้งแล้วพื้นจะไม่เหมือนเดิม 

ต่างจาก Photocell แบบเดิมที่มีตัวส่งและรับแยกกัน ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินสายได้เลยงานแขนกั้นรถยนต์ (Barrier)

ลักษณะงานคล้ายกับประตัวรั้วรีโมท ป้องกันแขนกั้นไม่ให้ปิดกระแทกรถยนต์ที่จอดขวางอยู่ 

ใช้ตามลานจอดรถ ทางเข้าหมู่บ้าน อาคารต่างๆงานนับจำนวน

ใช้เป็นเซนเซอร์นับจำนวนในงานอุตสาหกรรม (สายพานการผลิต) 

โดยให้วัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดติดตั้งเซนเซอร์ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาบังลำแสง 

จะสามารถนับจำนวนได ้โดยต่อเซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์นับ (Counter) 

ได้ทั้งแบบตัวเลขดิจิตอล (Digital) และตัวนับแบบกลไก

.


งานป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องจักร

สำหรับเครื่องจักรอันตราย เช่นเครื่องปั๊มโลหะที่ไม่ต้องการให้มีคนเข้าไปใกล้ตำแหน่งที่อันตราย 

โดยเชื่อมต่อเซนเซอร์กับระบบหยุดทำงานอัตโนมัติ (Emergency Stop)Hood : ฝาครอบป้องกันน้ำ 

เป็นอุปกรณ์เสริม(option) ใช้เพื่อป้องกันหยดน้ำเกาะบนแผ่นสะท้อน(Reflector) 

ซึ่งอาจทำให้เกิดการหักเหของแสงผิดพลาด 

Hood จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Reflector นั่นเอง

.

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์