MY MENU

Sensors & Security Devices

Sensors & Security Devices

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจำนวนมากที่มั่นใจในคุณภาพสินค้า การติดตั้ง การให้บริการก่อน และหลังการขายกับระบบคุณภาพสูงสุดของ Complexion ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมย ม่านแสงอินฟราเรด รั้วแสงอินฟราเรด เซนเซอร์ไฟอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประตูรั้วรีโมท

หัวข้อ
WT-1010 GSM For Alarm System
เนื้อหาWT-1010 GSM For Alarm System เป็นอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย 
GSM มีความสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท WT-1010 
มีระบบการโปรแกรมง่ายโดยใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา และการใช้ SMS
Fixed Wireless Terminal ใช้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์บ้านผ่านระบบ 
GSM (Fixed Wireless Terminal) ทดแทนในพื้นที่ไม่มีสายโทรศัพท์พื้นฐาน
GSM For Alarm System ใช้สำหรับระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ 
เช่นสัญญาณกันขโมย (Home Security) ระบบเตือนเพลิงไหม้ ( Fire Alarm) 
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Environment Control) ฯลฯ 
โดยระบบจะแจ้งเหตุเตือนภัยโดยอาศัยความสามารถของเครื่องในระบบหลัก 
Output Remote Control ใช้เปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3 จุด สั่งงานด้วย 
SMS พร้อมระบบตอบกลับด้วย SMS 
SMS Alarm Message โปรแกรมข้อความได้ 3 ข้อความ รองรับ 3 Input ใช้งาน
Fixed Wireless Terminal 
WT-1010 Fixed Wireless Terminal คืออะไร

Fixed Wireless Terminal เป็นอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนโทรศัพท์บ้านให้เป็นโทรศัพท์แบบ 
GSM เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและการใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน 
เพียงนำ WT-1010 เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา หรือเชื่อมต่อกับตู้สาขา 
(PABX) ของบริษัทเท่านั้น ผู้ใช้ก็สามารถใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน 
โทรออกผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
หรือเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานทางไกลในพื้นที่ต่างๆได้ในราคา 
โปรโมชั่นเหมาจ่าย ของ SIM Card จากค่ายมือถือต่างๆ 
ซึ่งประหยัดกว่าการโทรผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคู่สาย 
ให้แก่บริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องเสียแวลาติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ใหม่ 
ช่วยให้สื่อสารได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน
ประโยชน์ของ WT-1010 Fixed Wireless Terminal
▶ประหยัดค่าโทรศัพท์ด้วยการเลือก โปรโมชั่นเหมาจ่าย ที่คุ้มค่าจากเครือข่ายต่างๆ
▶เพิ่มทางเลือกให้สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา ได้เสมือนเป็นโทรศัพท์มือถือ 
▶เพิ่มคู่สายได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
▶ติดต่อได้ทุกที่แม้ในพื้นแม้ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน

WT-1010 Fixed Wireless Terminal ใช้ได้ดีกับ


WT-1010 ใช้กับตู้สาขา(PABX) รองรับเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ 
ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้สาขา


WT-1010 ใช้กับโทรศัพท์เครื่องเดียวเบอร์เดียว


GSM For Alarm System
สำหรับสัญญาณเตือนภัย (Alarm System) ต่างๆที่มีระบบ Auto Dialer 
(ระบบโทรออกอัตโนมัติ) อยู่แล้วแต่ไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจาก
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน WT-1010 ทำให้สัญญาณเตือนภัยที่มีระบบรายงานด้วยเสียง 
สามารถโทรรายงานแจ้งเหตุได้ โดยผ่านระบบ GSM ในราคาที่ประหยัดกว่าการใช้ 
GSM Module ที่มีราคาสูงกว่ามากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง การใช้งาน 
WT-1010 ไม่จำกัดแบบรุ่นของสัญญาณเตือนภัย เพียงสัญญาณเตือนภัยนั้นต้องมีระบบ 
Auto Dialer อยู่แล้ว
ประโยชน์
 ▶ใช้แทนโทรศัพท์บ้านให้ระบบสัญญาณเตือนภัย โทรออกรายงานเหตุการได้
 ▶ใช้เป็นระบบโทรศัพท์สำรองให้กับสัญญาณเตือนภัยกรณีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานขาดหาย 
    (Telephone Line Fault)


การโทรแจ้งเตือนภัยสำหรับงาน Alarm System ในพื้นที่ๆ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานการโทรแจ้งเตือนภัยสำหรับงาน Alarm System 
พร้อมระบบสำรองสายโทรศัพท์อัตโนมัติด้วย WT-1010


Output Remote Control
WT-1010 สามารถสั่งเปืด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3 จุด ทั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 
(Relay Module) เพื่อให้สามารถนำไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสสูงๆได้ 
การสั่งเปิด-ปิดทำได้โดยการสั่งด้วยคำสั่ง SMS ไปยังเบอร์โทรของ SIM Card 
ที่อยู๋ใน WT-1010


                    วิธีการใช้ WT-1010 สั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 จุด

SMS Alarm Message
WT-1010 มี Input 3 จุดใช้งาน เมื่อมีการ Trig ที่ Input ในแต่ละจุด WT-1010 
จะส่ง SMS ตามข้อความที่ได้โปรแกรมไว้ของแต่ละ Input ไปยังเบอร์โทรที่โปรแกรมไว้ 
การใช้งาน Input เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานเช่น การใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยด้วย
 SMS (SMS Alarm System) ที่ไม่มีการร้องเตือน การนำไปประยุกต์
ใช้กับงานที่เสี่ยงอันตรายเช่น เครื่องจักร หรืออุตสาหกรรม


      วิธีการใช้ WT-1010 ส่ง SMS Alarm Message

  Technical Specifications
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์