MY MENU

Technology

จุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ Complexion Wireless Home Security มีความโดดเด่นเหนือกว่า Home Security ประเภทเดียวกันคือ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และล้ำสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนา Complexion Wireless Home Security กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และที่สำคัญ กำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในอนาคตด้วย เพราะสามารถลดข้อจำกัดที่เคยเกิดกับ Home Security แบบเดินสายดั้งเดิม หรือระบบไร้สายที่มีทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบันไปได้มาก ประกอบกับความสะดวกและง่ายในการใช้งานที่มากขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาพัฒนา Complexion Wireless Home Security เพื่อลูกค้าของเรา

System Diagram / ภาพรวมของระบบ

288 Device Support / รองรับอุปกรณ์มากที่สุด
LS-30 เป็นระบบเดียวที่รองรับอุปกรณ์มากที่สุดในปัจจุบัน และอาจรวมถึงในอนาคตด้วย โดยสามารถรองรับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Sensor) สูงสุด 288 อุปกรณ์ และยังรองรับอุปกรณ์แบบเดินสาย (Wire Sensor) ได้อีก 3 อุปกรณ์

LS-30 สามารถเชื่อมต่อระบบ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์แบบที่สุด การเชื่อมต่อทั้งหมดใช้โปรแกรมเชื่อมต่อ HyperSecureLink ซึ่งจะครอบคลุมการ Setup ทุกระบบ การตั้งค่าเซนเซอร์ การสั่งงานระบบ และการกระทำทั้งหมดนี้มีความผิดพลาดต่ำมาก เนื่องจากเป็นการโต้ตอบที่ละเอียดทุกแง่มุม สามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อได้3 ทาง ได้แก่
การเชื่อมต่อตรงผ่าน Internet Module : USB-3
เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ผ่าน PSTN Modem : DM-30
เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เนต Ethernet Adaptor : BF-450


โปรแกรมเชื่อมต่อ HyperSecureLink


เชื่อมต่อตรงผ่าน USB-3

เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ผ่าน DM-30

เชื่อมต่ออินเตอร์เนตผ่าน BF-450

Thai/English Version / เสียงโต้ตอบไทย/อังกฤษ

การโต้ตอบเสียงของ สัญญาณกันขโมยทั่วไป
ใช้เสียงปี๊ป เป็นสัญญาณ ต้องจดจำรหัสเสียง ทำให้ผิดพลาดได้ง่าย

การโต้ตอบเสียงของ LS-30
LS-30 เป็นสัญญาณกันขโมยเครื่องเดียว ที่โต้ตอบเสียงกับผู้ใช้ โดยเลือกภาษาที่ต้องการ ได้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังทวนคำสั่งได้ จนกว่าจะพอใจ

ฟังเสียงโต้ตอบของ LS-30
เสียงตอบโต้คำสั่งเมื่อ
ไทย
อังกฤษ
เปิดระบบออกจากบ้าน Away Mode
เปิดระบบอยู่ในบ้าน Home Mode
ปิดระบบ Disarm Mode
มีคนบุกรุก Burglar
ลืมปิดประตู/หน้าต่าง Door Open
ขอความช่วยเหลือ Panic
ไฟไหม้ Fire
สัญญาณเตือนเซนเซอร์พิเศษ Special
ขอความช่วยเหลือจากคนป่วย Medical
โทรแจ้งเมื่อออกจากบ้าน Latchkey Away
โทรแจ้งเมื่อกลับเข้าบ้าน Latchkey Disarm
เสียงตอบรับให้ป้อนคำสั่ง Acknowledge
โทรแจ้งเมื่อไฟดับ Powerloss
โทรแจ้งเมื่อไฟมา Power Restore

Siren Sound / เสียงไซเรน

LS-30 มีระบบเสียงเตือนด้วย Siren ที่สามารถบ่งบอกเหตุการณ์ แยกเป็นเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเสียงที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีเสียงเตือนแบบเปลี่ยนโหมด (Mode Change Chip) ให้คุณรับรู้เวลาเปิดหรือปิดระบบ ซึ่งจะไม่พบในเครื่องประเภทเดียวกันยี่ห้ออื่นๆ

ทดลองฟังเสียงไซเรน
เปิดระบบออกจากบ้าน Away Mode
ปิดระบบ Disarm Mode
มีคนบุกรุก Burglar
ลืมปิดประตู/หน้าต่าง Door Open
ขอความช่วยเหลือ Panic
ไฟไหม้ Fire
สัญญาณเตือนเซนเซอร์พิเศษ Special
ขอความช่วยเหลือจากคนป่วย Medical
มีการงัดแงะอุปกรณ์ Tamper

Computer Interface / เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

Automatic Self Supervision / ตรวจเช็คเซนเซอร์อัตโนมัติ
ความสำคัญของ Supervision
เนื่องจากระบบไร้สายไม่มีสายให้เห็น หรือสำรวจตรวจสอบได้จึงมีระบบ Supervision เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซนเซอร์กับเครื่องควบคุมอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าเซนเซอร์ยังคงอยู่ในระบบ และพร้อมทำงานตลอดเวลา
Supervision ที่ไม่ใช่ LS-30
ในหลายยี่ห้อคุณอาจได้ยินคำว่า Supervision เหมือนกันแต่จะใช่ความหมายเหมือนกันหรือไม่ ? ต้องสอบถามให้แน่ใจ Supervision นั้นเป็นการตรวจเช็คเซนเซอร์อัตโนมัติหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็เหมือนไม่มี Supervision เพราะหลายๆ ยี่ห้อจะเป็นการโปรแกรมเปิดสัญญาณ Supervision แต่ผู้ใช้ต้องเปิด-ปิดเซนเซอร์เพื่อทดสอบด้วยตัวเอง ซึ่งในทางปฏิบัติคงไม่สามารถทำได้ทุกวัน แบบนี้เป็นเพียงคุณสมบัติที่ฟังแล้วรู้สึกดี แต่ใช้ไม่ได้จริง

Supervision ของ LS-30
ในระบบ LS-30 ทุกชั่วโมง เซนเซอร์ในระบบจะมีการรายงานตัวเข้ามาโดยอัตโนมัติ เมื่อใดที่สัญญาณจากเซนเซอร์หายไปจากระบบ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ระบบจะรายงานให้ทราบทันทีผ่านไฟเตือน และเก็บบันทึกข้อมูลไว้ใน event Memory (สามารถเรียกดูได้ภายหลัง)

>> LS-30 เท่านั้นที่มีระบบ Supervision ทำงานด้วยตัวเองอัตโนมัติ <<

dB Signal Monitor / บอกความแรงของสัญญาณเป็นเดซิเบล
ระบบที่ไม่มีการแสดงความแรงสัญญาณ
เปรียบเหมือนคนตาบอด การทดสอบการทำงานของเซนเซอร์จะทำโดยการทดลองว่าทำงานได้หรือไม่ แต่เมื่อผ่านขั้นตอนการทดลองไปแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ว่าจะยังคงทำงานต่อไปได้อีกหรือไม่ เครื่องแบบนี้มีราคาต่ำสุด การตัดสินใจซื้อทำได้ง่ายที่สุด แต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับกับคุณภาพที่จะได้รับด้วย

ระบบที่มีการแสดงความแรงสัญญาณเป็นระดับ
การแสดงความแรงสัญญาณเป็นระดับ จะแสดงระดับเป็น Excellent, Good และ Pour ซึ่งเป็นความละเอียดที่ไม่เพียงพอ หากสัญญาณปริ่มระหว่างระดับจะไม่ทราบได้เลยว่าระบบอยู่ในสถานะที่จะทำงานได้ในขณะเกิดเหตุจริงหรือไม่

LS-30 แสดงความแรงสัญญาณเป็นตัวเลขเดซิเบล
LS-30 เป็นระบบเดียวในโลกที่แสดงระดับสัญญาณเป็นตัวเลขเดซิเบล (Decibel : dB) ให้เห็นชัดเจน เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ตลอดเวลาว่าความแรงสัญญาณเซนเซอร์แต่ละตัวยังคงมีความแรงอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ การติดตั้งของ Complexion มีมาตรฐานความแรงสัญญาณที่กำหนดเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบพร้อมทำงานทุกวินาที ตลอดเวลา


>> LS-30 เท่านั้นที่แสดงความแรงสัญญาณเป็นเดซิเบล <<

512 Events Memory / เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง 512 เหตุการณ์
ความสำคัญของ Event memory
ช่วยให้สามารถดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปได้ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดมีอะไรบ้าง ตั้งแต่การเปิดระบบ ปิดระบบ การบุกรุก การเกิดการเตือนที่ไม่ต้องการ (False Alarm) การค้นหา การแก้ปัญหา

ระวัง Event memory หลอก
บางเครื่องอาจจะเก็บบันทึกเหตุการณ์จำนวนเล็กน้อย 4-6 เหตุการณ์ และจะลบไปเองเมื่อปิดระบบจากรีโมทคอนโทรล ถามว่าหากต้องการดูย้อนหลังจะทำอย่างไร เพราะถูกลบไปหมดแล้ว อย่างนี้ไม่เรียกว่า Event memory

LS-30 มี Event memory มากกว่าใครถึง 512
บางครั้งอาจเจอพนักงานขายบางคนบอกว่า "จะมีไว้ทำไมมากๆ มีไปก็ไม่ได้ใช้" แต่ลองคิดดูว่าหากต้องการดูย้อนกลับไปนานมาก จะทำอย่างไร LS-30 เป็นเครื่องเดียวเท่านั้นที่มี Event Memory ให้มากที่สุดถึง 512 เหตุการณ์ บันทึกได้นาน 3-4 เดือนเมื่อใช้งานแบบปกติ เรียกดูผ่านหน้าจอ LCD ได้ทันที ระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เกิด ลำดับที่เกิด วัน เดือน ปี เวลาชัดเจน และเป็นเครื่องเดียวเทานั้นที่ให้เรียกดูผ่านคอมพิวเตอร์ และยังบันทึกเก็บไว้ในรูปไฟล์ HTML ได้อีกด้วย

Build in Auto-Dialer / มีอุปกรณ์หมุนแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ในตัว
การโทรแจ้งเหตุของ LS-30
LS-30 มีระบบหมุนโทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ (Auto dialer) สามารถโทรออกแจ้งเหตุด้วยตัวเองได้ทันที อีกทั้งการโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นเสียงพูดโต้ตอบชัดเจน (เลือกได้เป็นเครื่องภาษาไทย หรือเครื่องภาษาอังกฤษ) ไม่ต้องจำหรือตีความเหมือนเครื่องอื่นๆ ที่มักจะใช้เสียง "ปี๊ป" เป็นสัญญาณ

ข้อควรทราบเมื่อซื้อเครื่องที่ไม่มี Auto Dialer
ข้อควรทราบสำหรับบางเครื่องที่ไม่มี Auto Dialer ทำให้คุณต้องซื้อเพิ่มแทนที่จะซื้อถูก กลายเป็นซื้อแพง และมีข้อจำกัดดังนี้
- รายงานตามเสียงที่บันทึกไว้เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุโซนที่เกิดเหตุการณ์ได้
- ไม่สามารถระบุเหตุการณ์ที่เกิดได้
- ไม่สามารถโทรเข้าสั่งงานเครื่องได้

Dial-in Control / ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์
การโทรสั่งงาน LS-30
เช่นเดียวกับการโทรแจ้งเหตุ LS-30 สามารถโทรศัพท์เพื่อสั่งงานได้โดยมีการโต้ตอบที่ชัดเจนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ (ตามที่เลือก) อีกทั้งการสั่งงานสามารถสั่งและทวนคำสั่งได้จนกว่าจะพอใจ

9 Partial Zone / แยกโซนอิสระ 9 โซน
กรณีมีบ้านหลายหลังในบริเวณเดียวกัน หรืออาคารหลายชั้น ที่ต้องการแยกใช้งานอิสระออกจากกัน LS-30 มีโปรแกรมพิเศษ Partial zone ที่ทำให้ LS-30 เครื่องเดียวใช้ได้กับบ้าน 9 หลัง โดยการใช้งานแยกอิสระจากกันเด็ดขาด เสมือนคนละบ้าน เพียงใช้ Siren และ สายโทรศัพท์ร่วมกันเท่านั้น ประหยัดงบประมาณ ง่ายในการบริหารจัดการและดูแลระบบ

Monitoring Mode / โหมดตรวจติดตามเหตุการณ์
กรณีที่ต้องการติดตามพฤติกรรมคนในบ้าน เช่น คนงานหรือคนรับใช้ LS-30 เตรียม Function พิเศษไว้ให้โดยเก็บบันทึกการ Trig เซนเซอร์ทุกตัวในบ้านได้โดยไม่มีการ Alarm เก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำร่วมกับ Event Memory

Inactivity Mode / โหมดติดตามพฤติกรรม

สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุ หรือคนป่วยที่มักช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ โหมดนี้ช่วยเตือนให้ทราบทันทีที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น คือหากอยู่เฉย (นิ่ง) เป็นเวลานานเกินกว่าที่ตั้งไว้ ระบบ Alarm จะทำงานทันทีพร้อมโทรศัพท์แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ทำให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที โหมดนี้ทำงานตรงกันข้ามกับการเป็นสัญญาณขโมย (Inactivity)

Home Automation / บ้านอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นสัญญาณกันขโมยไร้สายที่ดีที่สุดแล้ว LS-30 ยังได้เตรียมความสะดวกสบายในการสั่งงานควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านมากถึง 16 จุด ด้วยระบบ X-10 โดยไม่ต้องเดินสาย หรือจะเลือกเป็นระบบเดินสายก็มีให้เลือก ความสามารถในการสั่งงาน ไม่ใช่แค่ทำงานเป็นอุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) แต่มีความสามารถมากกว่านั้นมาก สามารถสั่งงานได้จาก Remote Control หรือ Keypad หรือการสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ หรือจะสั่งงานจากโปรแกรมเชื่อมต่อ HyperSecureLink ผ่านการต่อตรง (USB-3) ผ่านสายโทรศัพท์ (DM-30) หรือผ่านอินเตอร์เนต (BF-450)ได้

Fire Alarm / ระบบเตือนเพลิงไหม้
สำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงงาน อาคารต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งระบบเตือนเพลิงไหม้ LS-30 รองรับการติดตั้งเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับการตรวจจับเพลิงไหม้ถึง 64 ตัว พร้อมระบบเตือนภัย (Alarm) ให้รู้ทั้งเสียงไซเรน และให้ Output ไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบที่เกี่ยวข้องได้อีก เซนเซอร์ผลิตตามมาตรฐาน NFPA72

Environment Monitoring / ระบบตรวจติดตามสภาพแวดล้อม

นอกจากบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงงาน อาคารแล้ว LS-30 ยังรองรับงานประเภทควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น ห้องทดลองต่างๆ ฟาร์มปศุสัตว์ สวนเกษตร ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเซนเซอร์พิเศษ ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (Temperature/Humidity Sensor)

Emergency Response / อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอาย
LS-30 รองรับอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Button) สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนป่วยได้ถึง 32 ตัว เหมาะสำหรับงาน เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา