MY MENU

Warranty

อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที  ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต ดูแลและให้บริการฟรีตลอดอายุ การประกัน

อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
1 สินค้าหมดประกัน
2 ไม่มี void ของทางบริษัท หรือ void ของบริษัทฉีกขาด
3 สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หัก หรือ สินค้าถูกดัดแปลงแก้ไข