Menu Close

IR-1000

IR-1000ExL-B : Retro-Reflective Photo electric Beam Sensor

IR-1000ExL-B : Retro-Reflective Photo electric Beam Sensor

สวิทช์แสงอินฟราเรดขนาดระยะไกล 10 เมตร แบบลำแสงเดี่ยว มีตัวส่ง (Emitter) และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน และใช้แผ่นสะท้อนแสง(Reflector) ในการสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับมายังตัวรับ หากมีวัตถุใดๆ มาบดบังแสงอินฟราเรด ตัวรับก็จะไม่ได้รับแสงอินฟราเรด นำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เซนเซอร์ป้องกันสำหรับประตูรั้วรีโมท

หลักการทำงาน : ใช้การสะท้อนแสงโดยแผ่นสะท้อน (Reflector) และมีตัวส่ง (Emitter) และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน หากมีวัตถุใดๆ

เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แล้ว สามารถปรับมุมก้มเงยได้อีก ทำให้เมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อนลักษณะกลม ยิ่งทำให้การหามุมสะท้อนที่ดีที่สุดทำได้ง่ายมากขึ้น

RR-80 แผ่นสะท้อนขนาด 80 มม. มีมุมกระจกสะท้อนหัน ไปในทิศทางแตกต่างกันจำนวนมาก และออกแบบมีลักษณะกลม สามา รถหมุนได้รอบตัว สามารถหาตำแหน่งสะท้อนได้ง่าย

สวิทช์แสงอินฟราเรดขนาดระยะไกล 10 เมตร แบบลำแสงเดี่ยว มีตัวส่ง (Emitter)และตัวรับ (Detector) รวมอยู่ในตัวเดียวกัน และใช้แผ่นสะท้อนแสง(Reflector) ในการสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับมายังตัวรับ หากมีวัตถุใดๆ มาบดบังแสงอินฟราเรด ตัวรับก็จะไม่ได้รับแสงอินฟราเรด นำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นเซนเซอร์ป้องกันสำหรับประตูรั้วรีโมท

IR-1000ExL-B เหมาะสำหรับ

งานประตูรั้วรีโมท เป็นเซนเซอร์สำหรับป้องกันประตูวิ่งชนสิ่งกีดขวาง เช่น – รถ คน สิ่งของที่ขวางประตู ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยการติดตั้งต้องสกัดพื้น ทำลายพื้นเดิม ตัดปัญหาความเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องกังวลว่าติดตั้งแล้วพื้นจะไม่เหมือนเดิม ต่างจาก Photocell แบบเดิมที่มีตัวส่งและรับแยกกัน ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินสายได้เลย

งานแขนกั้นรถยนต์ (Barrier) ลักษณะงานคล้ายกับประตัวรั้วรีโมท ป้องกันแขนกั้นไม่ให้ปิดกระแทกรถยนต์ที่จอดขวางอยู่ ใช้ตามลานจอดรถ ทางเข้าหมู่บ้าน อาคารต่างๆ

งานนับจำนวน ใช้เป็นเซนเซอร์นับจำนวนในงานอุตสาหกรรม (สายพานการผลิต) โดยให้วัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดติดตั้งเซนเซอร์ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาบังลำแสงจะสามารถนับจำนวนได ้โดยต่อเซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์นับ (Counter) ได้ทั้งแบบตัวเลขดิจิตอล (Digital) และตัวนับแบบกลไก

งานป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องจักร สำหรับเครื่องจักรอันตราย เช่นเครื่องปั๊มโลหะที่ไม่ต้องการให้มีคนเข้าไปใกล้ตำแหน่งที่อันตราย โดยเชื่อมต่อเซนเซอร์กับระบบหยุดทำงานอัตโนมัติ (Emergency Stop)

Hood : ฝาครอบป้องกันน้ำ

เป็นอุปกรณ์เสริม(option) ใช้เพื่อป้องกันหยดน้ำเกาะบนแผ่นสะท้อน(Reflector) ซึ่งอาจทำให้เกิดการหักเหของแสงผิดพลาด Hood จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Reflector นั่นเอง