Menu Close

PB-60

 

Quad Photoelectric Beam Sensors เป็นเซนเซอร์ลำแสงขนาด 4 ลำแสง ที่มีระยะแสงไกลถึง 100 ม. มีการส่งแสงอินฟราเรดด้วยตัวรับและตัวส่งที่แยกกันอิสระ ในแต่ละลำแสงเสถียรภาพการ ทำงานสูงสุด

Quad Photoelectric Beam Sensors พัฒนาต่อเนื่องจากเซนเซอร์แบบ 2 ลำแสง เพิ่มแนวป้องกันมากกว่าเดิม แต่มีช่องว่างระหว่าง Beam ที่ลดน้อยลงกว่าเดิม ลดการเกิด False Alarm เช่น – สัตว์เดินผ่าน หรือใบไม้ปลิวผ่านได้ มีระบบการทำงานแบบ 4 ความถี่ ป้องกันการรบกวนระหว่างเซนเซอร์ ทำให้ Quad Photoelectric Beam Sensors Complexion เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อต้องการสร้างรั้วแสงอินฟราเรด

Four Channel Frequency ป้องกันการรบกวนระหว่างเซนเซอร์ที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกัน และการพยายามส่งคลื่นอินฟราเรดจากแหล่งอื่น มารบกวนการทำงานของเซนเซอร์

Quad Beam : 4 ลำแสง ช่วยขยายแนวป้องกันมากกว่าแบบสองลำแสง ลดช่องว่างระหว่างลำแสง ทำงานเมื่อมีการบังลำแสงพร้อมกันทั้ง 4 ลำแสง ตัดปัญหา False Alarm จากสัตว์ และสิ่งไม่พึงประสงค์

Buzzer Sound ให้เสียงเตือนเมื่อลำแสงถูกตัดขาด (เลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

Automatic Gain Lock ปรับระดับสัญญาณกลับมาสู่สภาพปกติทันทีที่มีการตัดผ่านลำแสง ทำให้เซนเซอร์พร้อมทำงานตลอดเวลา

Automatic Gain Control ชดเชยระดับสัญญาณให้อยู่ในระดับปกติมากที่สุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมา

แสงเลเซอร์พร้อมกล้องมองภาพ มีแสงเลเซอร์ช่วยวัดแนว พร้อมกับกล้องมองภาพ (Viewfinder) ช่วยให้การหาตำแหน่งเซนเซอร์ฝั่งตรงข้ามทำได้ง่ายขึ้น

Quad Photoelectric Beam Sensors เหมาะสำหรับ นำไปติดตั้งเป็นรั้วแสงอินฟราเรด ป้องกันขโมยในพื้นที่ๆ มีขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โกดัง ที่ไม่สามารถตรวจตราได้ทั่วถึง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุม (Control) ทำได้ทั้งแบบเดินสาย (Wire) และไร้สาย (Wireless)

ติดตั้ง Quad Photoelectric Beam Sensors ทั้งสี่ด้านเป็นแนวรั้วแสง พื้นที่ป้องกันอยู่บริเวณตรงกลาง

Signal Strength LED Indicator แสดงระดับสัญญาณด้วย LED พร้อม Test Point เพื่อวัดและปรับแต่งระดับสัญญาณอย่างละเอียด