Menu Close

PhotoElectric Beam & Barrier Sensor

PhotoElectric Beam & Barrier Sensor สวิตช์ลำแสงอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์เตือนการบุกรุกก่อนถึงตัวบ้าน หลีกเลี่ยงการปะทะ การเผชิญหน้า เหมาะสำหรับติดตั้งขนานไปกับแนวรั้วที่ดินที่มีบริเวณกว้าง มีให้เลือกทั้งแบบเดินสายและไร้สาย