Menu Close

PIR-2SN

PIR-2SN: Passive Infrared Detector
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion detector) ใช้หลักการของเซนเซอร์ไพโรอิเล็กทริค(Pyroelectric) ชนิด Dual element ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่แผ่รังสีความร้อน การทำงานตรวจจับของเซนเซอร์ ผสานการทำงานจากหลายเทคโนโลยี่เข้าด้วยกันได้แก่ Movement sensor (ตรวจจับการเคลื่อนไหว) Body Heat check ตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็น สัตว์เลือดอุ่น (Warm Blood Animal)
Temperature Compensation วงจรชดเชยอุณหภูมิป้องกันการเกิด False Alarm จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

PIR-2SN ผ่านการทดสอบใช้งานจริงมาแล้วทุกสภาพแวดล้อม ปราศจากการเตือนที่ผิดพลาด (100 % No False Alarm)
PIR-2SN มีมุมตรวจจับกว้างมากถึง 110° รัศมีทำงานหวังผล 8-10 ม. ครอบคลุมเต็มพื้นที่ห้องขนาดมาตรฐานทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ
– Tamper alarm ส่งเสียงร้องเตือนทันทีที่มีการเปิดฝาอุปกรณ์
– Self supervision ส่งสัญญาณรายงานสถานะกับ Controller ตลอด 24 ชม.
– Tripple send ส่งสัญญาณ 3 ครั้ง แม่นยำที่สุด แม้ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเป็นจำนวนมาก
– Energy saving ประหยัดพลังงานทำงานได้ 5 ปี โดยใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ขนาดAA เพียง 2 ก้อน
– Low battery detection ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติพร้อมรายงานทันที
– Walktest mode ช่วยกำหนดมุมและพื้นที่การตรวจจับที่ลดจุดบอดได้มากที่สุด

– Dual element detector ใช้ Pyroelectric sensor ชนิด Dual element ป้องกันการเกิด False Alarm

– Swivel bracket อุปกรณ์จับยึดที่ปรับมุมก้ม – เงย ซ้าย – ขวา ติดตั้งได้ทั้งยึดเกาะกับผนัง หรือฝ้าเพดาน ปรับลดจุดบอด และปรับทิศทางที่เน้นการตรวจจับได้