Menu Close

About us

บริษัท ยูโรเอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductor) Brand ดังๆ ระดับโลกอาทิ เช่น IR, Semikron, Toshiba ฯลฯ ป้อนสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
หลายปีถัดมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Power-Pack และขายดีเป็นอันดับต้นๆ ของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันในตลาดภายในประเทศ

และในปี 2547 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน(Home Security) จึงได้นำเทคโนโลยีสัญญาณกันขโมย มาเริ่มทำการตลาดสินค้าสัญญาณกันขโมย สำหรับติดตั้งภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า Complexion ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยคนไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำอันดับแรกๆ ที่ปฏิวัติระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน จากแบบเดินสาย มาเป็นระบบเทคโนโลยีไร้สาย(Wireless Home Security) และให้คำแนะนำ(Educate) จนทำให้ตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้น ปี 2550

บริษัทได้ทำการศึกษาความต้องการของลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความต้องการในการเตือนภัยที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงได้เริ่มทำการตลาดสินค้าในกลุ่มเดียวกันได้แก่ ม่านแสงอินฟราเรด(Barrier curtain sensor)
และรั้วแสงอินฟราเรด (Beam sensor) ในขณะที่ไม่มีบริษัทใดในประเทศที่ลงมือทำจริงจัง เราซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ศึกษาและทำตลาดสินค้านี้อย่างจริงจัง และด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมงาน เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบเตือนภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ