Menu Close

IP Camera

IP Camera

ในยุคสมัยที่สามารถเข้าถึง Internet ความเร็วสูง ได้ทุกพื้นที่ กล้องวงจรปิดแบบเก่า(แบบ Analog) ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจอีกต่อไป เนื่องจาก IP Camera แบบไร้สายติดตั้งง่าย สามารถดูภาพสดบนระบบ internet หรือ ระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัย และ เฝ้าระวัง ภายใน บ้าน สำนักงาน โรงงาน ร้านค้า และอื่นๆ ได้ แม้จะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าระบบเก่า แต่ถือว่าคุ้มในการใช้งานและดูแลระบบในระยะยาว

Complexion มี IP Camera ให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม หลากหลายรุ่น ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับกระบบกันขโมยได้อย่างดี

การใช้ IP Camera ร่วมกับระบบกันขโมย

เมื่อระบบกันขโมยตรวจจับการบุกรุกและส่งสัญญานเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ  แน่นอนว่าระบบกันขโมย Complexion เตือนการบุกรุกได้ละเอียดชัดเจนถึงตำแหน่งประตู/หน้าต่าง/ห้องที่เกิดเหตุ ทำให้คุณสามารถรีโมทเข้าไปดูภาพจาก IP Camera ณ.จุดเกิดเหตุได้ทันที

IP Camera สำหรับภายในบ้าน

IP Camera สำหรับภายนอกบ้าน(Waterproof)

Complexion มีอุปกรณ์เสริมเป็น Video Server ที่สามารถเปลี่ยนกล้องวงจรปิดธรรมดาให้กลายเป็น IP Camera ตลอดจนตู้จ่ายไฟสำรอง Backup Power Supply