Menu Close

Warranty

สินค้ากลุ่ม Home Security **รับประกัน 2 ปี** อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

สินค้ากลุ่ม PhotoElectric Beam & Barrier **รับประกัน 1 ปี** อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

สินค้ากลุ่ม Energy Saving **รับประกัน 1 ปี** อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

สินค้ากลุ่ม IP Camera **รับประกัน 1 ปี** อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ อันเนื่องมา จากการผลิต เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
1 สินค้าหมดประกัน
2 ไม่มี void ของทางบริษัท หรือ void ของบริษัทฉีกขาด
3 สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หัก หรือ สินค้าถูกดัดแปลงแก้ไข